W drodze. Krowy Jeremiasza


Dawid Garedża (Armenia)

Uszguli (Swanetia)
Gruzja. 23.07.12

Dwie wieże


Uszguli 23.07.12

Tbilisi

5-6 lipca 2012