Święta Warmia - Chwalęcin

Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego XVIII w
07.09.12

*Niestety ze względu na szczególną cenność zabytku, fotografowanie fresków i wnętrza kościoła wymaga pozwolenia kurii biskupiej

Brak komentarzy: