Święta Warmia - Pałac w Galinach (Barcja)Pałac rodu von Eulenburg XVIw
08.09.12

Brak komentarzy: