mechanizm letalnystado wietrzy podstęp jednostki
wietrzą podstęp
z wiatrem płynie powietrze mniej
lub bardziej morowe

nieufnie czytają listy nieufnie
czytają gazety
boją się gorzkich słów boją się
własnej śmierci

boją się niekochania i braku
zaufania
boją się samych siebie i mnie się boją
i ciebie i ich tych tamtych ich wszystkich
nazwiska pod nazwiskiem

stado boi się deszczu stado boi się
burzy
jednostki wchodzą w  układy
fizycznie niedoskonałe

układy są zmorą jednostki
układy są zmorą stada
mniej lub bardziej scalone
mniej lub bardziej oporne
jednostki ciągle się burzą
stado jest oburzone
jednostki są zaburzone
boją się cieni i cienia
o jak strasznie się boją

Brak komentarzy: