możliweże dwie na trzy osoby
zarzucą mi niejasność
cztery inne
z tych trzech
nie zgodzą się
ze sobą
(ale też nie ze mną)

jakim językiem
mamy mówić do siebie
migowym morse’a jeża
i w jakich jeszcze kontekstach przyjdzie
nam się
porozumiewać

Brak komentarzy: